TIlmeld dIg her nederst på sIden

Hvis du overvejer at tage et år på efterskole hos os, skal du have besøgt skolen, inden du betaler tilmeldelsesgebyret 15 måneder før skolestart. Dvs. du kan godt tilmelde dig langt ud i fremtiden, men inden den endelig optagelse/første betaling, forventer vi du været på besøg.

OBS. PLADSER & VENTELISTE

Vi har pt. begrænsede pladser på særlige årgange og linjer.

Se info om ledige pladser og ventelister her ➝

ØkonomI

På Himmelbjergegnens Natur- og Idrœtsefterskole er prisen for årgang 2023/24 – 2800 kr. pr. uge i 42 uger. Prisen for årgang 2024-25 er pt 2800 kr. pr. uge. Herfra trœkkes statstilskuddet. Statstilskuddet er afhœngig af forœldrenes indkomst beregnet 2 år bagud.

Ved endelig optagelse på Himmelbjergegnens Natur- og Idrœtsefterskole betales et indmeldelsesgebyr på 2.400 kr., som betales 15 måneder før skolestart.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, selv om opholdet afbrydes før skoleårets afslutning.

Hvis familien vælger at afbryde skoleopholdet, vil der blive opkrævet betaling for den løbende uge samt 3 ugers bruttoskolepenge. Hvis skolen tager initiativ til afbrydelsen, betales for løbende uge samt 2 uger.

Beregn egenbetalIng – KlIk her >>

Skolepengene betales forud med første rate i juli det år, eleven starter på skolen, og sidste rate i maj det efterfølgende år.

Skolepengene dœkker bl.a. udgifter til administration, linjetur, deltagelse i stœvner og turneringer, vandretur i Thy, skitur til Norge, leje af ski og støvler, afslutningstur, tøjpakke, højskolesangbogen samt bus fra Ry Station til skolen hver søndag aften.

Der kommer altså ingen uventede udgifter.

For familier, der er økonomisk trængte, er der mulighed for at søge skolen om lokal efterskolestøtte. Kontakt kontoret for nærmere information.

TILMELD DIG HER

Nedenfor her kan du tilmelde dig ud for det ønskede skoleår.