Sådan lejer du vores shelters og lejrpladser

Skolen

I sommerferieperioden udlejes skolen til mange forskellige formål. Dette gælder også overnatning, hvis det ønskes. Også skolens moderne køkkenfaciliteter kan stilles til rådighed. Der kan både være tale om leje over flere dage og flere uger.

Knøsgården
Skolens gård, Knøsgården, ligger tæt på en af Naturstyrelsens lejrpladser, hvor teltslagning og ophold er gratis. Lejrpladsen kan ikke benyttes af motoriserede campister.
Større grupper kan efter aftale og mod betaling leje sig ind på Knøsgårdens lejrplads. Ved lejrpladsen findes en stor bålhytte med indbygget shelter-funktion og et lejrskolelokale med brændeovn. Lejrskolelokalet kan ikke benyttes til overnatning.

En lille kilometer fra Knøsgården, på Musebakken, har vi opstillet 3 shelters med plads til en hel skoleklasse.

RIng 86 89 83 99 for nærmere InformatIon

(Hverdage mellem kl. 8-12).

Faciliteter kan bookes og lejes

Brænde må sankes – ikke fældes

Brug af åben ild kun i bålsteder

Efterlad stedet som du fandt det – eller pænere

I må ikke være på tagene – de kan ikke holde