SKOLEKREDSEN HNIE’S VENNER

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole har eksisteret siden 1984, og gennem alle årene har der været tilknyttet en lille trofast skolekreds, som hovedsageligt har bestået af forældre til gamle elever.

Bestyrelsen for HNIE kunne godt tænke sig at udvide denne skolekreds, som fremover vil kalde sig ”Skolekredsen HNIE’s venner”. Det vil være en stor fordel for skolen at have et bagland, der er bredt funderet, og som kan give skolen med- og modspil på mange fronter.

Med denne skolekreds bliver vi forhåbentlig også flere om at sprede kendskabet til Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole og dermed også til de værdier, som skolen står for.

“Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en selvejende institution hvis formål det er, udover at give undervisning i de almindelige skolefag, gennem et aktivt friluftsliv at bibringe eleverne en forståelse for den danske naturs egenart og de muligheder, den giver i rekreativt øjemed.” Citat fra skolens formålsparagraf.

Som medlem af skolekredsen får du et årligt elektronisk nyhedsbrev, hvor du bl.a. kan læse sidste nyt om skolen. Derudover bliver du inviteret med til skolens årlige generalforsamling, idet du som medlem af skolekredsen bliver berettiget til at afgive din stemme. Til generalforsamlingen vil du også blive budt på et lille traktement samt en rundvisning.

Hvis du vil være medlem af HNIE’s venner, skal du betale 100 kr. om året. Start med at tilmelde dig i formularen nederst på siden.

Vi håber på stor opbakning, og har du ris eller ros, er du altid velkommen til at henvende dig.

BLIV MEDLEM AF HNIE’S VENNER