Praktisk Info 2018-11-21T10:12:31+00:00

FRITID, GÆSTER, VASK, OG ALT DET ANDET …

På skolen vil vi gerne lægge op til at der kommer til at foregå en masse aktiviteter i fritiden. Om aftenen og i weekenderne kan du f.eks. tage initiativ til, at I sammen laver idrætsaktiviteter i hallen, laver værkstedsaktiviteter, syr eller spiller musik.

Nogle gange er det lærerne, der sætte aktiviteter i gang, men i løbet af året finder I selv ud af at bruge skolen og også alle de udendørs områder sammen.

I vil også få mulighed for at deltage i idrætsstævner sammen med andre skoler.

Det at være på efterskole er også at være her i weekenderne. For det meste er mindst halvdelen af eleverne på skolen i weekenderne, fordi der her er mere tid til at være sammen med kammeraterne. Du kan som weekendelev ikke få tilladelse til at overnatte væk fra skolen, fordi du skal til fest. Der vil også være nogle obligatoriske weekender fordelt ud over skoleåret. Disse weekender skal du være på skolen. Tirsdag morgen skal du give besked om du er på skolen i weekenden.

Du har fri adgang til hallen udenfor undervisningstiden, i mellemtimer, hvor den ikke bliver brugt, samt når den ikke er udlånt til andre.

Der er nogle få regler, du skal overholde, for at hallen ikke skal blive misbrugt. Halgulvet må ikke betrædes med udendørs sko, og der må ikke bruges harpiks. Det er som oftest ikke noget problem at dyrke flere aktiviteter på én gang i hallen, men hvis du ønsker at lægge beslag på hele hallen, skal det aftales med resten af eleverne.

Når du har fri, bestemmer du selv, hvor du tager hen, men du skal sørge for at Tjekke Ud via vores intrasystem/skærm i forhallen, så vi kan “finde” dig, hvis der skulle blive brug for det.

Når du kommer tilbage på skolen søndag aften, eller efter en ferie, skal du Tjekke Ind og melde dig hos vagtlæreren i spisesalen.

I dagtimerne er der busforbindelse til og fra Ry med bus 311. På skoledage er der i dagtimerne forbindelse til Ry med Ry Lokalbus (421). Lokalbussen er kommunens skolebus og den er gratis. Skolen foranstalter transport søndag aften fra Ry og ud på skolen. Denne bus er indeholdt i skolepengene.

Nogen vælger at blaffe til og fra skolen. Vi forbyder ikke blafning, idet vi på ingen måde kan håndhæve det, men vi fraråder at blaffe. Vi mener, at du må tale med dine forældre om du må blaffe eller ej.

Skal du have fri i skoletiden, skal dine forældre ringe eller skrive til kontoret og bede dig fri. Drejer det sig om en enkelt time, spørger du din lærer. Fredag har vi obligatorisk fælles afslutning kl. 14.10 til 14.30. Frimelding i weekenderne kan kun ske på vagttelefonen.

Du må gerne modtage gæster, blot skal du underrette vagtlæreren. Skolens regler gælder selvfølgelig også for gæsterne. Er det gæster, som skal overnatte og spise med, skal det aftales på forhånd med vagtlæreren, og de betaler 50 kr./døgn for kosten.

Desværre kan det for nogle enkelte være en for stor fristelse, når der er penge på værelset. Derfor er det vores holdning, at der ikke må være penge – kun små beløb – på værelset. Vi anbefaler, at man som elev har et Visa Elektron kort, som man kan bruge som betalingskort, eller hvorpå man kan hæve små beløb i en hæveautomat, fx når man er i Ry for at handle. På de fleste elevværelser er der en lille pengeboks, som kan benyttes til enkelte personlige ting, men pengekassen er ikke tyverisikret.

Hvis du føler dig syg om morgenen, skal du personligt henvende dig til morgenvagten eller Gitte på kontoret. Som udgangspunkt beder vi dig om at klare dig igennem den første lektion, og er det derefter stadigt nødvendigt at melde sig syg, gøres det til Gitte på kontoret.

Når du er sygemeldt, skal du være på værelset hele dagen, og din værelseskammerat sørger for at hente mad til dig. Er det en længerevarende sygdom, foreslår vi at du tager hjem, for bedre at kunne komme dig helt.

Skolen råder over 3 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Det er en god ide at have navn i sit tøj og at have øvet sig lidt i at vaske tøj på forhånd. Det er gratis at vaske og vasken inkluderer sæbe. Det er en god ide at købe et vaskenet på skolen, som samler alt ens tøj.

Vi har inddelt eleverne og lærerne i 12 kontaktgrupper med 8 -12 elever og en lærer i hver. I din kontaktgruppe vil det første fællesskab blive opbygget, og du vil forhåbentlig her kunne finde støtte i den første lidt usikre tid på skolen.

Kontaktgrupperne holder 1-2 møder hver uge. Specielt i starten vil emner som trivsel og introduktion til skolens hverdag blive taget op. Kontaktgruppen går også sammen med andre kontaktgrupper om at arrangere en fest for hele elevflokken. Ud over det er kontaktgrupperne med til at løse de mangeartede, daglige opgaver, der knytter sig til efterskolelivet.

Musik skal alle steder spilles under hensyntagen til naboer, både naboer til efterskolen samt værelsesnaboer. Spilles der for højt, inddrages anlæg eller højttaler.

4 dage om ugen er der morgenløb, hvor alle fra værelset skal møde samlet kl. 7.00.

Om onsdagen, hvor der ikke er morgenløb, møder alle samlet kl. 7.30 ved spisesalen.

Der er 2 forsikringer du som elev kan få brug for under et efterskoleophold:

Ansvarsforsikring 

Hvis du kommer til at ødelægge en kammerats ting eller noget af skolens udstyr eller inventar vil en ansvarsforsikring dække i de fleste tilfælde. Hvis du har egen hest med på efterskolen, er det lovpligtigt, at den også er ansvarsforsikret.

Tyveriforsikring 

Hvis du får stjålet nogle af dine ting på skolen, vil en forsikring i nogle tilfælde give erstatning. Men man skal læse det enkelte forsikringsselskabs police godt igennem for at finde ud af, hvad det vil erstatte og under hvilke omstændigheder.

Hvis døren indtil værelset har været låst, og der er tydelige tegn på indbrud, gælder et sæt regler. Hvis en aflåst skuffe er brudt op gælder andre regler, og for eksempel tyveri af et kamera og en i-Pad kan også have forskellige regler i de enkelte forsikringsselskaber. Men ved alt tyveri skal det politianmeldes, hvis man vil anmelde det til sit forsikringsselskab.

Ved alle former for hærværk og tyveri af en elevs udstyr er det kun elevens egen forsikring, der dækker. Du eller dine forældre skal selv melde tyveriet til politi og forsikringsselskab. Tyveri – også ting, der “bliver væk” – skal, straks det opdages, meldes til skolens kontor, hvor du skal udfylde en blanket, således at vi er orienteret og kan gribe ind. For ikke at friste svage sjæle er det en god ide at låse værelsesdøren og passe på dine nøgler.

Vi gør også opmærksom på, at du er erstatningspligtig, hvis du forvolder skader på bygninger og inventar. Også her er det din egen forsikring, der skal dække.

Aktive indbydelser ligger her:

Nye Elevers Dag for 19-20

Aktive stillingsannoncer ligger her:

Køkkentjans

Alle elever er på skift – 5 ad gangen – i køkkenet, hvor de tilbereder al vores mad 😉

HUSREGLER

  • Du skal være i din seng fra 22.30 til 06.30 og på dit værelse eller badeværelset i gang med aftentoilette 22.15 til 22.30.
  • Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer eller alkohol. Det er heller ikke tilladt at ryge tobak, snus eller e-cigaretter. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.
  • Musik må spilles fra 06.30 til 22.30, men kun med moderat lydstyrke, og under hensyntagning til naboer.
  • Hvis du bliver syg, skal du være på værelset til næste morgen. Din værelseskammerat sørger for mad til dig.
  • Møbler og madrasser må ikke flyttes.
  • Du må gerne pynte op, men ikke på døre, loft eller skabe (og ikke pornografi eller racistiske ting).
  • Du må gerne lave te og kakao, men ikke have madvarer på værelset. Vand må kun koges på fællesarealerne, undtagen i Vandrehytten.
  • Du må gerne have gæster, men du skal aftale det med vagtlæreren.
  • Mobiltelefoner skal være på lydløs hvis de er med udenfor værelset.
  • Cykelhjelm skal altid bruges på alle cykelture. 

RengørIngstjans 

Sammen med værelseskammeraten er man ansvarlig for, at værelset og en del af boområdet bliver gjort rent hver morgen. 

BESØG OS