INNOVATION. SAMARBEJDE. KOMMUNIKATION.

10 Pro er vores projektorienterede 10. klasse. Den passer til dig, der gerne vil arbejde med projektledelse og innovation. Til dig der søger nye udfordringer og gerne vil lære nogle værktøjer, der giver dig mod til at være kreativ og udvikle ideer til glæde for dig og andre.

PROCES OG PROJEKT 

10 Pro giver dig mulighed for at iværksætte og gennemføre små og store innovative projekter, der peger ud over skolen og sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger m.m.  I 10 Pro afsluttes skoleåret med et stort projekt og du skal derudover til prøve i dansk, matematik og engelsk. Prøverne minder om FP10, men er ikke adgangsgivende, så du skal kunne søge ind på en ungdomsuddannelse med din afgangsprøve fra 9. klasse.

“Før jeg kom her, var jeg meget mere tIlbøjelIg tIl bare at begynde at løse problemer, som de nu kom og Idegenerere uden en reel researchfase, men det at få hele processen med gIver et meget klarere Indtryk af den udfordrIng eller det problem vI står med”

Tobias, elev på 10 PRO

En anderledes skoledag der stIller krav tIl dIg

Fra lærerstyret undervisning til en mere elevstyret arbejdsform. Det kræver dit engagement og at du er motiveret for selv at tage medansvar for din læring og udbytte af undervisningen. Til gengæld bliver du godt rustet til en ungdomsuddannelse og en innovativ og projektorienteret fremtid.

Dit skema vil ikke være inddelt i fag, men hedder i stedet Projekt eller Faglig fordybelse.

Projekt: I løbet af året har vi 5 til 6 forskellige projekter og du får med udgangspunkt i ”Ryslingemodellen” en projektlederuddannelse, hvor du lærer om samarbejde, idegenerering, research, virksomhedsplaner, mødefacilitering, projektbeskrivelse, formidling m.m.

Faglig fordybelse: Her arbejder du med statistik, budgetlægning, tekstanalyse og andre emner fra forskellige fagområder, som kan være nyttige at vide noget om. Både i forhold til at få dit næste projekt til at lykkes og i forhold til din ungdomsuddannelse. Du får vedligeholdt dit engelsk og tysk, læst en god roman og opstillet forskellige forsøg i fysik.

“Det bedste er nok at se projekterne blIve tIl vIrkelIghed. Når man kan se et færdIgt produkt på bordet, som efter mange overvejelser er blevet præcIs, som man gerne vIl have det.”

William, elev på 10 PRO

Mere Info om 10 PRO

 • Innovation og projektledelse
 • At samarbejde og være opmærksomhed på egne styrker og rolle i et team
 • At præsentere og fremlægge dine projekter
 • At arbejde tværfagligt og problemløsende
 • At fordybe dig
 • At bruge din faglige viden i nye sammenhænge
 • At din indsats nytter og at du kan gøre en forskel
 • Optager ca. 18 time hver skoleuge
 • En klasse med max. 28 elever
 • Klassens elever har linjefag, valgfag, temadage og andre fag med skolens øvrige elever
 • I 10 Pro gives der ikke karakterer i løbet af året, men feedback efter hvert projekt

“I 10 PRO arbejder vI med deadlInes, feedback og Indholdskrav og det løfter eleverne at samarbejde med voksne uden for skolen og turde Iværksætte.”

Thomas Hviid Madsen, lærer 10 PRO