INNOVATION. SAMARBEJDE. KOMMUNIKATION.

10 PRO er vores nye projektorienterede 10. klasse. Den passer til dig, der føler dig rimelig sikker på det faglige og som gerne vil arbejde med projektledelse og innovation.

BESØG OS

BAGGRUND

Vi oplever ofte, at eleverne har brug for nye udfordringer i 10. klasse. Derfor er 10 PRO en måde at gå i skole på, hvor eleverne ikke kun modtager undervisning, men hvor de lærer nogle værktøjer, der giver dem mod til at være kreativ og udvikle ideer til glæde for sig selv og andre.

PROJEKT. PROCES. PRØVEFRI.

10 PRO giver dig mulighed for at iværksætte og gennemføre små og store innovative projekter, der peger ud over skolen og sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og foreninger m.m.  I 10 PRO afsluttes skoleåret med et stort projekt og du skal således ikke op til folkeskolens afsluttende prøve.

“At arbejde med projektledelse og InnovatIon er hårdt arbejde, udfordrInger, euforI, frustratIon, sejre og meget mere.”

Else Marie Andersen Vind, lærer på 10 PRO

En anderledes skoledag der stIller krav tIl dIg

Fra lærerstyret undervisning til en mere elevstyret arbejdsform. Det kræver dit engagement og at du er motiveret for selv at tage medansvar for din læring og udbytte af undervisningen. Til gengæld bliver du godt rustet til ungdomsuddannelserne og en innovativ og projektorienteret fremtid.

Dit skema vil ikke være inddelt i fag, men i stedet i 3 forskellige overskrifter: Projekt, Faglig fordybelse, tema.

Projekt: I løbet af året har vi 6 forskellige projekter og du får en projektlederuddannelse, hvor du lærer om formidling, pitch talks, gruppedynamik, idegenerering, virksomhedsplaner, evaluering, mødefacilitering, projektbeskrivelse, research.

Faglig fordybelse: Her arbejder du med statistik, budgetlægning, formidling, analyse og andre emner fra forskellige fagområder, som kan være nyttige at vide noget om. Både i forhold til at få dit næste projekt til at lykkes og i forhold til din ungdomsuddannelse.

Tema: Her fordyber vi os også –  med hånd, ånd og hjerte. Her får du vedligeholdt engelsk og tysk, skabt et mesterværk, læst én vildt god roman, lavet din egen podcast m.m.

Mere Info om P10

 • Innovation og projektledelse
 • Samarbejde og opmærksomhed på egne styrker og din rolle i et team
 • At præsentere og fremlægge dine projekter
 • At arbejde tværfagligt og problemløsende
 • At fordybe dig
 • At bruge din faglige viden i nye sammenhænge
 • At din indsats nytter og at du kan gøre en forskel
 • Prøvefri
 • Optager ca. 18 time hver skoleuge
 • Klassen bliver oprettet ved min. 20 elever og der er plads til max. 28 elever
 • Du har stadig linjefag, valgfag, temadage og andre fag med skolens øvrige elever
 • 10 PRO er karakter- og prøvefri, men der gives feedback efter hver projekt og året afsluttes med en 10 PRO udtalelse

“I 10 PRO arbejder vI med deadlInes, feedback og Indholdskrav og det løfter eleverne at samarbejde med voksne uden for skolen og turde Iværksætte.”

Thomas Hviid Madsen, lærer 10 PRO

BESØG OS