VI byder jer velkommen på Efterskolernes Dag

Efterskolernes Dag 2024 falder søndag den 29. september kl 13-17

Vi vil på denne dag give jer et grundigt indblik i et efterskoleår på HNIE. I vil opleve en fællessamling i foredragssalen hvor forstander Lars Fey og viceforstander Anna-Mette Fischer vil fortælle om skolen og vores værdier, samt vise billeder fra dagligdag, ture osv.

Man kan også få en rundvisning af nuværende elever, hvor man kommer rundt og ser hele skolen. Her er der rig lejlighed til at stille spørgsmål til de nuværende elever om alt mellem stort og småt.

Herefter er der mulighed for at gå til de forskellige linjelærere og stille spørgsmål. De vil være i hvert deres “hjørne”. Man kan også tale med andre af skolens lærere, hvis man har spørgsmål, der ikke nødvendigvis omhandler linjerne.

Køkkenet vil være vært med kaffe og kage.

OBS: Vi har kun få ledige pladser på udvalgte linjer til de næste skoleår, se mere under “pladser og venteliste”.

Har du ikke mulighed for at besøge os på Efterskolernes Dag, kan du se mere om vores besøgssøndage på vores besøgsside: