DAGLIGDAGEN PÅ SKOLEN

DaglIgdagen vIl ofte se sådan ud:

7.00: Morgenløb og køkkenholdet møder

7.30: Morgenmad

7.50: Rengøring af bo-område

8.15: Morgensamling herefter undervisning

10.10: Te-pause

12.10: Middag (herunder meddelelser og post)

13.10: Undervisningen starter igen

15.35: Te-pause

18.00: Aftensmad

18.30: Stilletime til kl. 19.30 / lektiecafe

21.30: Aften-te

22.15: Aftentoilette på eget toilet/bad eller ophold på eget værelse

22.30: Alle skal være i seng på eget værelse

“VI SERVERER SEKS MÅLTIDER HVER DAG – OG VI KØBER ØKOLOGISKE OG DANSKE RÅVARER EFTER SÆSON”

Sofie Sommer Leth-Nissen – køkkenleder

Køkkenet på HNIE

Madglæde og livretter:

• Vi serverer elevernes livretter og opfylder mange af deres ønsker undervejs i skoleåret
• Vi serverer ukendte retter og retter fra alle verdens lande
• Vi serverer danske klassikere og sørger for en varieret menuplan på baggrund i kostrådene fra Fødevarestyrelsen
• Vi serverer æstetiske retter i bl.a. farverige skåle og fade

Køkkenets primære værdier:

Køkkenet har valgt at fokusere på 3 primære værdier:
• Vi tilbereder velsmagende hverdagsretter og hjælper hinanden med at tilsmage maden
• Vi vil bringe mere grønt på tallerkenen og vedligeholde bronzemærket i økologi
• Vi vil inddrage flere bælgfrugter i retterne – både synligt og usynligt

Formål:

Køkkenets helt overordnede formål er naturligvis at servere den bedst tænkelige mad, 6 måltider dagligt for skolens elever. For os er det vigtigt, at maden smager godt, at den er varieret, at den giver nok energi til vores aktive elever, samt at der er nok af den.

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kostråd.  Derudover bruger vi gerne økologiske råvarer. Vi har Det Økologiske Spisemærke i bronze, hvilket betyder, at 30-60 procent af køkkenets indkøb af føde- og drikkevarer er økologisk.

Vores mål er, at eleverne får viden og indsigt i madlavningsprocesser, og at de tilegner sig færdigheder, så de, i deres videre liv, bliver i stand til at lave eller vælge varieret, sund og velsmagende mad.

Kosthensyn:

Vi vil gerne forsøge at tage særlige kosthensyn til den enkelte elev. Ved lægeordinerede kosthensyn, vil vi bede om dokumentation fra lægen.

Køkkenet er, udover at være et professionelt køkken med de love og krav det indebærer, også et pædagogisk værksted. Køkkenet har en størrelse og er indrettet, så der er relevante og gode arbejdspladser til alle. For os er køkkenet et vigtigt læringssted, og derfor er eleverne inddraget i hele madproduktionen.

Et pædagogisk madværksted med plads til alle:

• Eleverne inddrages i køkkenet én uge ad gangen á to hold: Et dagshold fra kl. 07:00-14:30 og et eftermiddagshold fra kl. 15:00-22:00
• Eleverne deltager som køkkenkollega ved bl.a. madlavning, opvask og rengøring
• Eleverne instrueres i at følge en opskrift/vejledning
• Eleverne lærer om fællesskab og værdier i et køkken
• Eleverne får erfaring med at “gå på arbejde”
• Eleverne får en dybere viden, forståelse og respekt for den mad, de spiser
• Fælles borddækning hvor mad ofte er på fadservering ved bordene, hvilket skaber en familiær stemning omkring måltidet

Hver elev har 3-4 køkkentjanser på et skoleår. En køkkentjans er en uge, hvor man er i køkkenet enten fra morgen til eftermiddag eller fra eftermiddag til aften. Der er 5-6 elever i køkkenet ad gangen.

Når man har en køkkentjans, er man selv ansvarlig for at følge op på lektier, og man følger undervisningen den anden halvdel af dagen.

Læs mere om bæredygtighed og madspild

Klik her for at læse vores smiley/kontrolrapport: 

Vi har pt Det Økologiske Spisemærke i bronze (30-60% økologi). Tidligere har vi haft mærket i Sølv. Økologiske føde- og drikkevarer er en vigtig bestanddel af vores køkken. Vi er klimabevidste og køber økologiske og danske råvarer efter sæson.

Klik her for at læse mere om Det Økologiske Spisemærke:

I 2021 er vi gået med i eSmiley madspildsprojekt. Vi tænker på miljøet og ønsker at minimere vores madspild.

Klik her for at læse mere om eSmiley: https://www.esmiley.dk/

Vi er med i EUs skolefrugtordning.

Klik her for at læse mere om skolefrugtordningen: 

“Værelset er det mest prIvate, man har på et efterskoleophold, og det skal alle på efterskolen respektere…”

Værelset — og mobIltelefonen!

Værelset er det mest private, man har på et efterskoleophold, og det skal alle på efterskolen respektere.

Lige så snart man står på dørtærsklen til andre elevers værelser, er det som at stå foran døren til en anden families hus. Herinde bor en ”lille familie”, som har deres egne regler for, hvordan man skal være sammen, hvordan der skal se ud, hvor tingene skal være, og egentlig også hvem man vil have besøg af.

Derfor går man ikke bare ind på et andet værelse uden at have fået lov. Det lyder lidt restriktivt og firkantet, når nu man er i et stort fællesskab. Men alle på skolen har krav på at have et sted, hvor man kan være i fred og ro.

Du kommer til at bo på en blandet drenge-/pigegang, og I må besøge hinanden på værelserne, som I har tid og lyst til, men ikke efter der er sagt godnat.

Indretning:

Hvordan I vil indrette jer, aftaler I på værelset. I må i begrænset omfang medbringe hyggeting til værelset. Hvis I vil medbringe møbler eller lignende, skal det ske efter aftale med kontaktlæreren. Eksisterende møbler må ikke flyttes rundt. I må bruge klæbegummi til at hænge ting op på væggene, men der må ikke hænges noget på de malede døre, på skabe og i loftet.

Af hensyn til brandfaren er det forbudt at have stearinlys på værelset.

Vores fokus på begrebet Digital Dannelse, er ud fra opfattelsen af, at vi som skole har brug for en fælles forståelse for, hvordan vi kan danne eleverne i en digital verden. Som elev skal du reflektere over, hvordan du anvender de sociale medier og digitale værktøjer – både når det gælder undervisning og den frie tid. På skolen vil vi gerne danne alle til at tage ansvar, være medskabende og bidrage til fællesskabet på en hensigtsmæssig og reflekteret måde – også når det gælder det digitale liv.

Vi har pt. følgende mobilregler:

Mobiltelefonen skal afleveres til kontaktlæreren den første mandag og fås igen i slutningen af 2. introuge. Derefter er mobilen på værelset hver dag. Du må altid tage mobilen med dig, når du forlader skolen, fx hvis du skal ud at løbe, cykle, ride, handle eller skal hjem.

Efter kl. 22.15 og til efter morgenløb eller morgenmad næste dag er mobiltelefonen låst inde i et skab, dette for at øge fokus på bedre sengerutiner og skabe mere og bedre søvn.

Overtrædes mobilreglerne inddrages mobilen.

Vi har fokus på digital dannelse og vil i løbet af året lave nogle forskellige tiltag med henblik på refleksion og diskussion.