fag og undervisning 2017-11-07T15:52:02+00:00

Den daglIge undervIsnIng – fag og lektIer

På HNIE er de fag-faglige fag vigtige for os, det er grundkernen i efterskoleopholdet. Vores ambition er, at alle elever vokser fagligt mens de er her på skolen. I mange af fagene vil 9. og 10. klasse være samlæste, da vi ser det som en pædagogisk gevinst, at blande klasserne løbende i undervisningen. Eleverne bliver naturligvis klædt på individuelt i forhold til den prøve, de skal afslutte skoleåret med, uanset om det er 9. eller 10. klassesprøven. Vi arbejder fagfagligt med følgende principper:

 • Vi udfordrer eleverne, hvor de er
 • Vi skaber struktur omkring lektiebøger og afleveringer, bl.a. gennem elevintra og via lektiecafe
 • Der er en større skriftlig aflevering hver uge
 • Vi sender besked hjem ved manglende aflevering
 • Vi har terminsprøver, bl.a. som forberedelse til de afsluttende prøver

Der undervIses I følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendom
 • Geografi
 • Biologi
 • Fysik-kemi
 • Idræt
 • Dansk
 • Matematik
 • Fysik
 • Tysk
 • Engelsk
 • Biologi
 • Idræt

Valgfag: 

Valgfag kører i 2 perioder og er en eftermiddag i ugen. Den første periode er inden linjefagene begynder, og her kan man vælge et valgfag, hvor man får snust lidt til en evt. linje, eller man kan bare vælge det, man lyster. I 2. periode er der også valgfag en eftermiddag i ugen, samtidig med, at man er begyndt på linjetimer her.

På HNIE vil der oftest være mulighed for at vælge mellem følgende valgfag:

“JAGTTEGN ER ET AF VORES MEST POPULÆRE VALGFAG”

Anders Bruun – Linjelærer Outdoor

MANGE VALGFAG

Fodbold / musik / kor / kajak / jagttegn / boldspil
kano / strik og genbrug / idrætspsykologi
kajakrullevending / duathlon/triathlon / styrketræning
knivmageri / ridning / mountainbike / orientering
løb / Dit ønske …

UdfordrInger I fællesskab!

Obligatorisk friluftsliv: 

Alle elever har friluftsliv i det første semester. Her vil du være ude en dag om ugen og få oplevelser i naturen og være aktiv sammen med dit friluftshold. I friluftsliv arbejder vi bl.a. med: lejrliv, mad, kano, vandring, orientering og udeovernatninger/ture.

MØDEPLIGT

Du har mødepligt til al undervisning, alle fællesarrangementer og alle måltider – og vi forventer, at du møder til tiden.

Praktisk info om fag & undervisning

En fast dag hver uge skal der afleveres en skriftlig opgave i enten dansk, sprog eller matematik. Dagen står på din kalender i det elevhæfte, du får ved skoleårets begyndelse.

Hver aften er der stilletime fra aftensmaden slutter og indtil kl. 19.30. I det tidsrum skal du være på dit værelse således, at der altid er et tidspunkt på dagen, hvor du har ro til at lave lektier eller slappe af med en bog. Du kan også hygge dig sammen med dine værelseskammerater.

I stilletimen kan man også vælge at deltage i lektiecafeen. Her vil være en lærer til at hjælpe enten med noget fagspecifikt, eller bare til at få struktur på lektierne. Alle kan deltage og nogle får besked om at de skal deltage.

Hvis du ikke vælger tysk eller fysik i 10. kl. har du ikke umiddelbart fri, men du skal i de timer stå til rådighed for hjælp med praktiske opgaver.

Du skal i 10. klasse ud i Brobygning 2 steder (varighed 1 uge).

Inden du kommer på efterskolen, skal du have truffet dine valg om hvilke 2 ungdomsuddannelser, du vil brobygge til. Du skal skrive dine valg i din uddannelsesplan, der bliver tilsendt os. Vi sørger for at tilmelde dig.

Formålet/mål med vejledningen er:

 • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har. Og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse, og hvilke krav der stilles til den enkelte elev.
 • at alle elever har en plan for deres videre færden efter endt efterskoleår.

For at vejledningen på Himmelbjergegnens kan blive bedst mulig, er det vigtigt for os, at

 • vejledning er en del af hverdagen
 • vejlederen er en del af vejledningen på efterskolen
 • eleven kender vejlederen
 • vejlederen kender eleven
 • vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglæreren og kontaktlæreren

BESØG OS