Rejser, ture og events er også lærIng

Et efterskoleår på HNIE er bl.a. bygget op af en række faste ture, events og arrangementer. Fra Thy-turen over vinterfjeld i Norge til showugen kommer eleverne helt tæt på hinanden – og sig selv.

REJSER. TURE. EVENTS

Rejser & Ture

Introturen er en 3-dages tur, hvor man sammen med sin egen og en anden kontaktgruppe og 2 lærere drager ud i naturen. Dette kan fx foregå til fods, til vands i kano eller på cykel.

Som en del af friluftsundervisningen tager alle elever på en 3-døgnstur (2 overnatninger) i skolens lokalområde. Eleverne inddeles i grupper á 6, som hver især skal medbringe alt relevant udstyr. Overnatningspladserne er givet, men eleverne skal selv stå for vejvalg, mad, lejrslagning osv. Grupperne er tilknyttet en lærer, som er med på turen.

Som afslutning på friluftsliv tager alle elever og 5 lærere på en 5-dages vandretur i Thy’s enestående natur. Turen går fra Lodbjerg Fyr til Bulbjerg, hovedsagligt gennem Nationalpark Thy, i alt en vandretur på ca. 90 km. Eleverne inddeles i grupper à 6 til 8. Grupperne er selvstyrende på hele turen, dog kan de altid kontakte lærerne, og lærerne tilser hver gruppe mindst en gang i døgnet, oftest mere. Grupperne bliver sammensat således, at de dækker flest mulige aspekter inden for styrke, humør, kortlæsning, madlavning, praktisk håndelag og sociale kompetencer.

I løbet af vinteren tager hele skolen på vintertur til Norge. Eleverne inddeles i grupper, som hver får en hytte at bo i. Hyttegrupperne har en hyttelærer tilknyttet, men det er hytteelevernes ansvar at få madlavning og rengøring til at fungere. Alle elever modtager undervisning i langrend – alt efter elevens individuelle niveau. Alle elever er på ski i løbet af dagen, nogle dage er der heldagsture, nogle dage er der andre tilbud som: snehuleovernatning, alpin skiløb, skiskydning, adventurerace, offpiste, heldagsture(topture) og kælkning/lege i vinterfjeldet.

Hvert linjefag har i afslutningen af skoleåret en tur, hvor der er tid til fordybelse og særlige oplevelser. Turen varer 4 dage og har fokus på oplevelser inden for det enkelte linjefags område.

Afslutningsturen strækker sig fra tirsdag til torsdag i den sidste uge, eleverne er på skolen. Turens formål er at give eleverne den sidste ultimative fælles oplevelsestur med masser af aktiviteter, lejrliv, hygge og socialt samvær.

Teksten fortsættes længere nede…

SOM AFSLUTNING PÅ FRILUFTSLIV TAGER ALLE ELEVER OG 5 LÆRERE PÅ EN 5-DAGES VANDRETUR I THY’S ENESTÅENDE NATUR.

Arrangementer & events

En gang årligt laver vi en stor forestilling – vi kalder det for showugen. Alle elever deltager i det store projekt af performanceagtig karakter. Eleverne vælger sig ind på f.eks. skuespil, musik, sceneteknik osv. Dette leder frem mod en fremvisning for bedsteforældre (generalprøven) samt for forældre den sidste lørdag i ugen.

På udvalgte dage i løbet af året konkurrerer vi mod andre efterskoler i forskellige idrætsdiscipliner. Det kan være DM eller ØM i:

 •  10 km løb
 • adventurerace
 • mtb
 • fodbold
 • skak
 • halvmarathon

Det vigtigste er at deltage og have en sjov og anderledes dag, hvor alle deltager ud fra de forudsætninger, de har.

Skolen inviterer i løbet af året forskellige interessante mennesker på besøg, fx er der nogle gange en koncert ved et udenlandsk band, som herefter også er med i engelskundervisningen. Som elev vil du møde mennesker med forskellige synspunkter/livsanskuelser, og du kan blive præsenteret for forskellige politiske og religiøse holdninger. Vi mener, at vi gennem dialog og udfordringer af holdninger kan vi blive klogere og dermed fremme gensidig tolerance og respekt.

Kontaktgrupperne er med til at stå for 4 forskellige skolefester, som bliver afholdt hen over året: høstfest, julefest, fastelavnsfest og gallafest. Her oser skolen af feststemning, og oftest er flotte kostumer en fast del af festerne.

Kontaktgruppedagen er en eftermiddag og aften, hvor de enkelte kontaktgrupper skal hygge og spise sammen med deres kontaktlærer. Det overordnede mål med denne dag er at knytte venskabsbånd elever og lærer imellem og at have mulighed for at se andre sider af hinanden.

Som udgangspunkt tager gruppen hjem til den enkelte lærer, hvor man fælles laver mad, spiller spil og lignende, men hvis dette ikke er praktisk muligt fx på grund af afstand, står det gruppen frit for at finde på noget andet. Dette kan fx være en fælles ridetur eller en aften sammen i bowlingcentret.

En gang om året står weekenden i hormonernes tegn, her skal ikke afsløres så meget, men glæd dig til en anderledes weekend.

På nogle linjer vil du være med til at planlægge og gennemføre en aktivitetsdag, hvor vi har inviteret andre elever (oftest yngre) til at komme og prøve vores aktiviteter. Vores elever planlægger selv dagens forløb og tager sig selv af alle gæsterne.

Du kommer til:

 • at tilrettelægge dagen for vores gæster
 • at bruge de færdigheder og kundskaber, du har tilegnet dig i løbet af året inden for dit linjefag
 • at passe på og trøste de små gæster
 • at  vise ansvar og tænke sikkerhed
 • at give eleverne et indblik i, hvad en efterskole kan og er.