UDFORDRINGER I FÆLLESSKAB

HNIE er en natur- og idrætsefterskole med friluftsliv i højsædet.

Vi tilbyder dig et udfordrende år midt i Danmarks smukkeste skovområde med naturen som ramme om fællesskab og personlig udvikling. Hvert år starter 130 drenge og piger i enten 9. eller 10. klasse på HNIE.


Fem udendørs lInjer

Vi har fem linjer, der alle er fælles om at være aktive i naturen: Mountainbike, Outdoor, Orientering, Islandsheste og Adventure Race.

Sammenholdet på – og på tværs af – linjerne prioriterer vi højt, og trods det, at linjefagene starter med det samme, så har alle elever også fælles friluftsliv i første semester.


Høj faglIghed

På HNIE er de boglige fag vigtige, og de udgør grundkernen i efterskoleopholdet.

Vores ambition er, at alle elever vokser fagligt, mens de er her på skolen. Vi har både 9. og 10. klasser, som fører til folkeskolens afgangsprøver, og så har vi en projektklasse, som er gymnasieforberedende. Derudover samlæser vi mange af fagene på  9. og 10. årgang, hvilket giver mulighed for at lave forskellige forløb, holddelinger og projekter i miniformat.

“ELEVERNE GÅR KUN ET ÅR PÅ VORES EFTERSKOLE, SÅ ALLE STARTER PÅ EN FRISK…”

Lars Fey, forstander

Klare værdIer.

Skolen ønsker at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger. Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation. Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område. Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for, at man selv er en del af denne. Desuden anser vi sund mad og motion som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv. Skolen er inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker.

LÆs vores værdIgrundlag

Skolen ønsker at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger. Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation. Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område. Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for, at man selv er en del af denne. Desuden anser vi sund mad og motion som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv. Skolen er inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker.

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en selvejende institution hvis formål det er, udover at give undervisning i de almindelige skolefag, gennem et aktivt friluftsliv at bibringe eleverne en forståelse for den danske naturs egenart og de muligheder, den giver i rekreativt øjemed.

UnIk hIstorIe

Vi ligger i et gammelt istandsat savværk, smukt placeret i vores eget skovområde midt imellem Ry og Silkeborg. HNIE har eksisteret siden 1984 og var landets første efterskole, der kombinerede natur og idræt.

 Seks måltIder hver dag

Vores mad er overvejende økologisk samt varieret, næringsmæssigt i orden, og der er nok af den!

Al vores strøm kommer fra vIndenergI

Og vi har investeret i en reduktion af verdens CO2-udledning. Klik på banneret for at læse mere.