Om HNIE 2017-10-02T14:50:16+00:00

UDFORDRINGER I FÆLLESSKAB!

HNIE er en natur- og idrætsefterskole med friluftsliv i højsædet.

Vi tilbyder dig et udfordrende år midt i Danmarks smukkeste skovområde med naturen som ramme omkring fællesskab og personlig udvikling.


Fem udendørs lInjer

Vi har fem linjer, der alle er fælles om at være aktive i naturen: Mountainbike, Outdoor, Orientering, Islandsheste og Adventure Race.

Sammenholdet på – og på tværs – af linjerne prioriterer vi så højt, at alle linjer først starter efter efterårsferien.


Høj faglIghed

På HNIE er de fag-faglige fag vigtige for os, og det er grundkernen i efterskoleopholdet.

Vores ambition er, at alle elever vokser fagligt, mens de er her på skolen.

Vi har både 9. og 10. klasser, som fører til folkeskolens afgangsprøver.

Derudover har vi en projektorienteret 10. klasse, som er prøvefri.

“ELEVERNE GÅR KUN EET ÅR PÅ VORES EFTERSKOLE, SÅ ALLE STARTER PÅ EN FRISK…”

Lars Fey, forstander

Klare værdIer.

Vi tror på, at hvert menneske er forskelligt. Og vi tror på et forpligtende fællesskab.

Vi hjælper og guider alle afsted mod et godt liv – og vi giver alle værktøjerne og redskaberne til at overleve og udvikle sig.

LÆs vores værdIgrundlag

Skolen ønsker at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger.

Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation. Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område. Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for, at man selv er en del af denne. Desuden anser vi sund mad og motion som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv. Skolen er i øvrigt inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker.

UnIk hIstorIe

Vi ligger i et gammelt istandsat savværk, smukt placeret i vores eget skovområde midt mellem Ry og Silkeborg. HNIE var landets første efterskole, der kombinerede natur og idræt.

vores FACILITETER

 Seks måltIder hver dag!

Vores mad er veltilberedt, varieret, næringsmæssig i orden – og der er nok af den!

BESØG OS