BetIngelser

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data i Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles (HNIEs) data-system, efter følgende retningslinjer:

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores administrative system. Vi gemmer dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til HNIE. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til HNIE.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Videregivelse af persondata
HNIE deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Det hænder dog at HNIE anvender affilierede/koncernbunde selskaber eller 3. part til at handle på HNIEs vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at HNIE, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du søger os, vil din e-mailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mailadresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mailadresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved henvendelse til kontoret på HNIE.

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere. Forbindelsen mellem din computer og vores servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som HNIE.

Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning.

Undertegnede fader/moder/værge erklærer sig herved indforstået med denne indmeldelse på de betingelser der er anført her, samt med de betingelser der endvidere er beskrevet på skolens hjemmeside, angående økonomi og optagelse.