P10 2017-09-28T12:17:39+00:00

Projekt10 — et anderledes 10. klasses tIlbud

Projekt10 klassen vil gerne klæde dig på, så du bliver klar til dine videre studier. Hvis du deltager i Projekt10 klassen, vil du lære gode studieteknikker, få større selvstændighed, træne bedre formidlingsevner og udvikle sociale kompetencer. Projekt10 klassen er projekt-orienteret.

BESØG OS

“Alle P10’s projekter vedrører skolens værdIgrundlag, nærmIljø og Interessefelter.”

Lone Hougaard Simonsen – P10

Mere Info om P10

Alle P10’s projekter vedrører skolens værdigrundlag, nærmiljø og interessefelter. Det betyder at vores projekter altid skal kunne lede tilbage til skolen, eller hjælpe skolen. På grund af det vil mange projekter have med natur, idræt og bæredygtighed at gøre.

Når man er færdig med et projekt så skal man præsentere det. I projektklassen lærer man gode måder at formidle og præsentere projekter på. Præsentationen kan foregå til forældredage, fremlæggelse for skolen, klassen eller andre arrangementer. Til en forældredag blev der fx formidlet et projekt ved at alle grupperne havde lavet en stand som de præsenterede for forældrene. I standene var der lavet brochurer, plakater og ting som forældrene kunne røre og pille ved, som f.eks. en lille udgave af en maskine, som kan producere el ved hjælp af regnvand og tasker og lysestager lavet af affald.

Samarbejde er en vigtig del af at gå i Projekt10. Næsten alt foregår i grupper, og du skal derfor være åben overfor dine klassekammerater,  så I sammen kan få et super godt år med en masse gode projekter. I løbet af året kommer du til at være i gruppe med stort set alle fra din klasse på den ene eller den anden måde, og du kommer derfor hurtigt tæt på de andre i klassen. Fagligt er det vigtigt at du er åben over for nye måder at arbejde på, og forstår vigtigheden i, at du selv tager  ansvar for dig selv, dine team-mates og dit projekt.

Her på Projekt10 klassen arbejder vi med mange forskellige redskaber både de skriftlige og mentale. Man kommer til at arbejde med skriftlige redskaber til projektarbejde som f. eks risikoanalyse, interessentanalyse og planlægningsskemaer. Man lærer eller videreudvikler også personlige redskaber med hensyn til samarbejde, ansvar og seriøsitet omkring sit arbejde. I Projekt10 klassen lærer man ting man kan bruge i gymnasiet og bagefter.

For at vælge Projekt10 skal din 9. klasses afgangsprøve kvalificere dig til at gå videre med en ungdomsuddannelse, og så skal du have lyst til at arbejde med dig selv gennem en anderledes undervisning, hvor du selv og dine projekter vil være i fokus. Den projektorienterede undervisning bygger ovenpå 9/10 års skolegang, og det er væsentligt, at du allerede har et solidt fundament i de boglige fag.

VIgtIgt!

Projekt10 leder ikke frem mod folkeskolens FS10 prøve, og den efterfølgende optagelse på ungdomsuddannelserne baserer sig på din 9.klasses prøve (FSA). Du skal derfor undersøge hvilke optagelseskriterier, der er gældende for lige netop det gymnasium (htx, stx, hhx), du regner med at søge optagelse på. Efterskolen er gerne behjælpelig, hvis du alligevel er i tvivl vedrørende dette.

BESØG OS
ANSØG om optagelse på HIMMELBJERGEGNENS