Leje 2018-04-05T09:43:58+00:00

Sådan lejer du vores shelters og lejrpladser.

Skolen

I sommerferieperioden udlejes skolen til mange forskellige formål. Dette gælder også overnatning, hvis det ønskes.
Også skolens moderne køkkenfaciliteter kan stilles til rådighed.
Der kan være tale om både flere dage eller uger.

Knøsgården
Skolens gård “Knøsgården” ligger tæt på en af Århus Amts primitive lejrpladser. Teltslagning og ophold er gratis. Lejrpladsen kan ikke benyttes af motoriserede campister.
Større grupper kan efter aftale og mod betaling leje sig ind på Knøsgårdens lejrplads. Ved lejrpladsen findes et lejrskolelokale med brændeovn, der kan benyttes i dårligt vejr – dog ikke til overnatning.

Tæt ved knøsen er der etableret en fast lavvuplads, med en lavvu med plads til 25 personer.

En lille kilometer fra Knøsgården på Musebakken, har vi opstillet tre shelters, plads til en hel skoleklasse.

RIng 86 89 83 99 for nærmere InformatIon.

(Hverdage mellem k. 8-12).

Faciliteter kan bookes og lejes.

Brænde må sankes – ikke fældes.

Brug af åben ild kun i bålsteder.

Efterlad stedet som du fandt det – eller pænere

I må ikke være på tagene – de kan ikke holde