Værdigrundlag

Bliv elev

Klik her!

Værdigrundlag

aktivt liv efterskole

Skolen ønsker at give den enkelte elev livsmod til et aktivt selvstændigt liv med mod og evner til at tage ansvar for egne handlinger.

Skoleopholdet bygger på den enkelte elevs deltagelse i et forpligtigende samvær med andre og dermed indflydelse på fællesskabets og ens egen situation.

Eleverne er medansvarlige for skolens hverdag på såvel det undervisningsmæssige som det praktiske område.

Skolen vil igennem opholdet give eleverne større forståelse for naturen og forståelse for, at man selv er en del af denne.

Desuden anser vi sund mad og motion som en nødvendighed for et spændende og aktivt liv.

Skolen er i øvrigt inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker.