Skolevejledning

Bliv elev

Klik her!

Skolevejledning

Elev nyder udsigten på efterskole

Vejleder på efterskolen

At vejlede på en efterskole har visse fordele, nemlig at elever og vejlederen ser hinanden i hverdagen. Eleverne kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen. Og endelig at vejlederen har en tæt kontakt med skolens øvrige lærere.

Dette skulle gerne føre til, at vejlederen har et godt udgangspunkt til at rådgive og vejlede eleverne om deres fremtidige valg. Og dermed sagt, skulle der også gerne være skabt den tillid der gør, at der er rum til at rådgive, at give og modtage den nødvendige vejledning. Undervejs i samtalen bør eventuelt oversete og uformelle kompetencer gerne dukke op.

For at vejledningen på Himmelbjergegnens kan blive bedst mulig, er det vigtigt for os, at

  • vejledning er en del af hverdagen
  • vejlederen er en del af vejledningen på efterskolen
  • eleven kender vejlederen
  • vejlederen kender eleven
  • vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglæreren og kontaktlæreren

Formålet/mål med vejledningen er:

  • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har. Og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse, og hvilke krav der stilles til den enkelte elev.
  • at alle elever har en plan for deres videre færden efter endt efterskoleår.