Køkken

Bliv elev

Klik her!

Køkken

mad2

Opskrifter:

Køkkenets helt overordnede formål er naturligvis at servere den bedst tænkelige mad, 6 måltider dagligt, for skolens elever.

Eleverne er i deres efterskoleår på skift inddraget i hele madproduktionen.

Det indebærer, at køkkenet, udover at være et professionelt køkken med de love og krav det indebærer, også er et pædagogisk værksted.

Hver elev har ”køkkentjans” i alt ca. 2 uger i løbet af året, og konkret er det organiseret, så 8 elever er i køkkenet en uge ad gangen.

Køkkenet har en størrelse og er indrettet, så der er relevante og gode arbejdspladser til alle. For os er køkkenet et vigtigt læringssted.

økologi

Køkkenet producerer økologisk mad lavet fra bunden, og i 2013 fik køkkenleder Claus Jespersen overrakt sølvmedaljen fra Fødevareminister Karen Hækkerup.

Intensionerne / formålene med køkkenundervisningen er, at eleverne får viden og indsigt i madlavningsprocesser i almindelighed, økologisk madtænkning i særdeleshed, og at de tilegner sig færdigheder, så deres selvstændige, aktive liv videre frem bliver understøttet af, at de er i stand til at lave eller vælge varieret, lødig og velsmagende mad.

mad1