Det gode samvær

Bliv elev

Klik her!

Det gode samvær

PC efterskole -

Elevernes PC’er

Vi forventer at du har en bærbar PC med på skolen. Vi ser det i forhold til undervisning som et værdifuldt redskab, når du skal skrive stile og lave andre opgaver. Til pc’en skal der være installeret en Office-pakke, da det er vores foretrukne arbejdsredskab i alle timer. Med Office-pakken menes der, at man har adgang til Microsofts Word, Excel og Power Point.

Har man ikke en office-pakke med sig, kan man leje en gennem skolen, til en pris på 300,- for et skoleår. Dette dækker licens/leje af office-pakke for 10 mdr. samt administrationsomkostninger. Skolen sørger så for brugernavn og password til Office, samt vejledning til installation heraf, men eleven er selv ansvarlig for at kunne installere pakken og bruge den på sin pc. Sekretæren vil opkræve office-lejen ved skoleårets afslutning.

Lige så god computeren er som redskab i den daglige undervisning, lige så ødelæggende kan den være for fællesskabet på værelset. Derfor må du ikke lade dig opsluge af computeren, men vær nærværende både i forhold til dine kammerater på værelset og de øvrige på skolen. Hvis enkelte elever “burer sig inde bag skærmen” vil vi gå i en dialog med vedkommende og evt. lave nogle begrænsninger.

Hvad eleverne ellers bruger deres computer til, blander vi os for så vidt ikke i, der er dog enkelte undtagelser:

Du må ikke downloade/kopiere ulovlig musik eller film eller forsøge at hacke dig ind på skolens net via din private computer. Sidstnævnte medfører øjeblikkelig hjemsendelse af elevens computer.

Til prøverne stiller skolen ikke computere til rådighed, så da må eleverne selv møde med en PC og en printer. Eleven er selv ansvarlig for, at pc’en og printeren virker, både til prøven og til hverdag.

spisesal

Samvær i spisesalen, opholdsstue, værelset mm.

Det skal være hyggeligt og rart for ALLE at være i spisesalen, opholdsstuen og foredragssalen. Derfor skal der være en god tone og en opførsel, som alle befinder sig godt ved.

Nedenfor er konkretiseret nogle af normerne for god opførsel her på skolen:

Spisesalen:

Hvert bord er en “familie”, som man spiser sammen med.

  • Man snakker kun med dem ved bordet, og man sidder på sin plads under hele måltidet.
  • Man kommer til tiden, ellers bliver døren lukket, og der er intet mad før næste måltid.
  • Man sidder alle hverdage – middag og aften –  ved sit eget bord, uanset hvor få der er ved bordet.
  • Værelseskammerater sørger for mad til de syge. Ved første bordopkald må man tage mad til de syge – brug engangsservice.

Opholdsstue og værelsesområderne:

  • Musik skal spilles med hensyntagen til alle.
  • Alle møbler skal blive i bygningerne, og madrasser skal blive i sengene.
  • Det er tilladt at hænge plakater op på vægge vha elefantsnot.
  • Stearinlys er ikke tilladt pga. brandfare.
  • Kl. 22.15 skal man være på sit værelse eller bad og toilet for at børste tænder m.m., og kl. 22.30 skal man være i sin seng på værelset.
  • Man må ikke være på hinandens værelser før efter kl. 6.45

Skolen tolererer ikke indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer. Dette kan medføre hjemsendelse.

weekend

Sygdom

Man kan kun melde sig syg hos Gitte (på kontoret) fra 10-pausen, da det tilstræbes, at man altid klarer sig igennem første time. Bliver man sygemeldt, er man på sit værelse resten af dagen.

Hvis en elev har mange sygedage, tager kontaktlæreren kontakt med hjemmet.

Weekend

Det at være på efterskole er også at være her i weekenderne. Som regel er mindst halvdelen af eleverne her i weekenderne, fordi der her er tid til at være sammen med kammeraterne og dermed at få opbygget det sociale fællesskab.

Er man her en weekend, er man her hele weekenden. Har man været hjemme, kan man komme igen søndag efter kl. 19 (husk afkrydsning i spisesalen + obligatorisk te kl. 21.30).

Er man her i weekenden, men gerne vil deltage i et idrætsarrangement eller familiebegivenhed, som kræver, at man er væk fra skolen et stykke tid henover weekenden, skal forældrene ringe og få aftalt fri i den pågældende weekend.

Er der elevfest i en weekend, skal man på forhånd have lavet en aftale med Lars Forstander.

Man skal skrive på weekendsedlen mandag aften, om man er her i den kommende weekend.

I weekenden må man kun flytte til et andet værelse, hvis det er aftalt med weekendlæreren, og hvis man ikke efterlader nogen alene tilbage. Til hverdag må man ikke flytte værelse.

Cykelhjelm

Det er obligatorisk at medbringe og bruge en cykelhjelm til brug for al cykling på skolen.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen skal afleveres til kontaktlæreren den første mandag, og man får den tilbage torsdag aften i 2. introuge. Derefter må man selv passe på sin mobiltelefon og sørge for at bruge den hensigtsmæssigt. Med det mener vi: man taler i telefon/sms’er på værelset eller uden for skolen, og man bruger ikke telefonen i spisesalen eller foredragssalen. Telefonen er på lydløs, hvis man har den med sig uden for værelset. Hvis den ikke bliver brugt hensigtsmæssigt, inddrages den til næste weekend.

vinter

Stilletime / lektiecafe

Her skal man være på værelset, også hvis man ikke har lektier. Vagtlærerne går rundt, får en snak, kan evt. hjælpe med lektier. Der høres ikke musik i stilletimen (kun med høretelefoner).

Man kan også være i lektiecafeen. Her vil der være hjælp til enten fag-faglige ting, eller til struktur angående lektier og afleveringer. Det er også i lektiecafeen, at der er mulighed for at lave gruppearbejde.

Sund Mad

Vi har ikke en egentlig ”sukkerpolitik” på skolen og slet ikke et sukkerforbud.

Vi har imidlertid veldokumenteret viden om, at sukker, f.eks. i form af sodavand, slik og kager, men også i form af hvidt toastbrød, kiks eller nudler, påvirker blodsukkeret meget uhensigtsmæssigt. Vi vil gerne medvirke til at minimere sukkerforbruget mellem måltiderne og har derfor indført følgende ”påbud”:

Vi opfordrer til at:

Sodavand, slik, kiks m.m. kun nydes i bo-området (kan altså ikke medbringes i spisesal, klasselokaler osv.).

Derudover er det ikke tilladt at drive sin egen butik, hvor man sælger slik, drikkevarer el.lign.

sund mad