Kontaktgrupper og værelser

Bliv elev

Klik her!

Kontaktgrupper og værelser

Fællesskab på efterskole

Vi har inddelt eleverne og lærerne i 13 kontaktgrupper med 8 – 11 elever og en lærer i hver. I din kontaktgruppe vil det første fællesskab blive opbygget, og du vil forhåbentlig her kunne finde støtte i den første lidt usikre tid på skolen. Kontaktgrupperne holder 1-2 møder hver uge. Specielt i starten vil emner som trivsel og introduktion til skolens hverdag blive taget op.

Kontaktgruppen bor i starten af året på næsten samme område. Vi kalder vores fælles områder for “huse”, og til hvert hus er der tilknyttet en huslærer, der tager sig af husets sociale og praktiske liv. Halvvejs inde i året har vi en værelsesrokade. Dvs. man beholder sin/-e værelseskammerat/-er, men man flytter til et andet værelse. Dette gør vi for at hjælpe eleverne med at få en større social omgangskreds, og oplevelsen af at få nye naboværelser skaber lidt liv i den mørke tid. I forbindelse med værelsesrokaden bliver alle værelser gjort hovedrene, og der er værelsesrokade-farvel og goddagseancer!